Snart går Flyttlasset!truck

Inför flytten hem till vår nya kyrka planeras en omorganisation av trivselgrupperna. Tanken är att dela in trivselgruppernas uppgifter i tre grupper, servering, städning och mötesvärdar.

Hjälp oss genom att fylla i en enkät!

Servering innebär helt enkelt att fixa fika och diska undan till söndagens Gudstjänst samt ev ytterligare träffar under veckan.

Städning innebär att tillsammans i en grupp ansvara för att städa en utvald del av kyrkan.

Mötesvärd innebär att ev låsa upp kyrkan, hälsa välkommen vid dörren och på andra platser i lokalen, ta upp kollekt ibland, låsa kyrkan efter samlingar mm.

Vad vill du göra? Du får gärna välja flera uppgifter.

Fyll i enkäten, klicka här!