Barn & ungdomsledare

Korskyrkan Umeå söker barn och ungdomsledare

VI TROR ATT GUD KAN FÖRVANDLA LIV! 
VI VILL:
  • VARA VÄLKOMNANDE
  • VISA PÅ JESUS
  • VARA TILL VÄLSIGNELSE

Umeå är ”Norrlands huvudstad” och kallas Björkarnas stad. Staden har ett rikt kultur och idrottsliv och naturen finns nära inpå knuten. Universitetssjukhuset, Umeå Universitet och Volvo lastvagnar är några av de största arbetsgivarna i staden.

Korskyrkan ligger i nybyggda lokaler mitt i centrala stan, som ger goda möjligheter för oss att vara välkomnande, visa på Jesus och vara till välsignelse. Med utgångspunkt i vår vision vill vi skapa en ökad delaktighet, se och synliggöra människor och inbjuda människor till tjänst.

Församlingen består av ca 280 medlemmar i alla åldrar. Under de senaste åren har vi sett att antalet aktiva barn och ungdomar i verksamheten har ökat.

Inför hösten 2021 behöver vi förstärka på ungdomssidan och nyanställa på barnsidan. Totalt söker vi en eller flera personer för totalt 70% tjänst. Riktmärket är 40% ungdom och 30% barn.

I församlingen finns många goda ledare, ett rikt musikliv och en glädje i att få mötas tillsammans.

Vi söker en ”motor” i ungdomsverksamheten. En person som genom att leva med ungdomarna, vägleder till tro på Jesus och formar dem i lärjungaskap. Verksamhetsmässigt handlar det om ungdomssamlingar, hemgrupp för ungdomar samt vara en del av ungdomarnas gemenskap.

Vi söker en ”motor” i barnverksamheten som drar upp riktlinjer för verksamheten och skapar goda möjligheter för andra att vara ledare.

Vem är du eller ni?
Vi söker en eller ett par personer som älskar barn och ungdomar.

Vill vara med och ge barn och unga både egna Gudsupplevelser och kunskaper som gör att de står stadigt i sin tro både som ung men även senare som vuxen.

Personlig kompetens kan gå före formell kompetens.


Tjänstgöringsgrad:
Upp till 70%. Tjänsten kan också delas upp i två tjänster.

Tjänstgöringstid:
Visstidsanställning från 1 september 2021 till 15 juni 2022.

Kontaktpersoner för frågor:

  • Jenny Nilsson, personalansvarig: 070-236 84 45, jenny.sofia.nilsson@icloud.com

  • Erik Bryskhe, föreståndare: 070-264 9412, erik@korskyrkanumea.se

Ansökan skickas till:
Jenny Nilsson, personalansvarig: 070-236 84 45, jenny.sofia.nilsson@icloud.com

Ansökningstid:
Ansökningarna behandlas löpande.

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ