För att delta på gudstjänsten behöver Du ett vaccinationsbevis.

Är du fullvaccinerad kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se

Information från styrelsen

1 december återinfördes en del restriktioner gällande den pandemi vi nu levt med ett tag. För oss i Korskyrkan så innebär det i dagsläget att vi inte kan träffas fler än 100 personer utan särskilda åtgärder. En av åtgärderna för att få träffas fler än 100 personer var att samtliga visar giltigt vaccinationsbevis vid entrén. Vi beslöt att prova detta under två söndagar och hade sedan en utvärdering i församlingsledningen och tog även upp frågan på församlingsmötet den 15/12. Där presenterades fem olika alternativ för våra Gudstjänster: 
1. Vaccinationsbevis krävs för att vara med.
2. Begränsa antalet besökare till maximalt 100 personer.
3. Välkomna fler än 100 personer men hålla avstånd (i praktiken ca 100 personer).
4. Dubbla Gudstjänster.
5. Endast websändningar.
Vi i styrelsen och församlingsledningen tycker att det här är jättesvårt, för hur man än gör så utestänger man människor. Vi frågade församlingen vad man tänkte om detta.
Efter samtal i bänkarna så redovisade varje grupp sina tankar och de flesta tyckte alternativ 1 var det minst dåliga, även om det självklart framkom olika åsikter om detta. Det lyftes också en oro över att smittan nu sprids bland barnen samt att det kan vara svårt för de som saknar svenskt personnummer att få vaccinationsbevis.
Församlingsmötet ansåg också att styrelsen, som har det juridiska ansvaret för församlingens verksamheter, beslutar hur vi ska följa restriktionerna. Självklart i samråd med församlingen då det är möjligt.
Styrelsen har tagit till sig församlingsmötets tankar och därefter beslutat att vi även fortsättningsvis kommer att kräva vaccinationsbevis för att vara med på Gudstjänsterna. Vi vill i och med detta även säga att vi verkligen är ledsna att dessa restriktioner är nödvändiga, och önskar och ber att denna pandemi tar slut så vi alla kan få mötas, utan att vara rädda att bli sjuka eller smitta någon. Nu vet vi inte vad som väntar framöver och hur länge dessa restriktioner kommer att gälla. Det flaggas för att redan på måndag kommer nya restriktioner. Vi får helt enkelt tålmodigt vänta och fatta nya beslut när det behövs. 
Till dig som inte är vaccinerad och därmed inte kan komma på Gudstjänst på söndag så hänvisar vi till websändningen och hälsar dig välkommen på måndagar kl. 19:00 då vi har bön i kyrkan. 
Vi vill också uppmuntra oss alla att ringa ett extra telefonsamtal eller på annat sätt visa omtanke om de som finns runt omkring dig eller är ensamma. Sen gäller samma förhållningssätt som tidigare, har du förkylningssymptom så ska du stanna hemma, var noga med handhygienen och håll avstånd när du kan.

Styrelsen genom Maria Carlsson

Länk: Mer om de nya rekommendationerna

Hur får jag ett Vaccinationsbevis?
Det finns tre typer av Covidbevis: 
•    Vaccinationsbevis: bevis på vaccination för att resa, för vaccinerade
•    Testbevis: bevis på negativt covidtest för att resa, för ovaccinerade
•    Tillfrisknandebevis: bevis på tillfrisknande för att resa, endast vid särskilda fall

Vi kommer att använda oss av den första typen, giltigt Vaccinationsbevis.

Du får ditt Vaccinationsbevis enklast genom att beställa det via E-hälsomyndighetens e-tjänst på covidbevis.se Du måste har en godkänd svensk e-legitimation för att beställa beviset digitalt.
Så här gör du:
1.    Gå in på covidbevis.se
2.    Logga in med din e-legitimation.
3.    Beställ covidbeviset.
4.    Ladda ner covidbeviset i din mobil eller dator.
Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du få ditt covidbevis hemskickat till din folkbokföringsadress. Även den som saknar folkbokföringsadress kan beställa ett covidbevis.
Mer information hittar du på 

Uppvisande av vaccinationsbevis gäller både deltagare och medverkande personer.

Rent praktiskt kommer vi att använda oss av en digital app kallad ”digg” för att läsa av äktheten på vaccinationsbevisen. Detta görs av värdarna via den QR-kod som finns på beviset. 
Du kan läsa mer om vad som gäller för oss som arrangör och hur denna app fungerar här:
DIGG Myndigheten för digital förvaltning

Varken vi eller myndigheten får spara information om vem som uppvisat vaccinationsbevis, alltså vems bevis som lästs av. 

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ