Du behövs!

Vi tror att Gud förvandlar liv!

I det läge vi har idag utmanas vi till att vara till välsignelse för vår stad och vår region. Nu kan DU vara med och bidra med din kunskap, tid och engagemang och vara till välsignelse för andra. Vi tänker att allt är möjligt och det handlar inte om teknik utan det är en tjänst inför Gud med fokus på kreativitet och omsorg om din nästa. Det bästa är att man inte behöver vara fullärd för att vara med, det är en växtplats och vi hjälper varandra. Det viktiga är att du är villig att tjäna Gud med dina gåvor. Här är exempel på områden där du kan bidra.


Video
Rörlig bild är idag ett av de viktigaste verktygen för att sprida vårt budskap. Vi streamar alla Gudstjänster men det finns även behov av olika korta filmer. Här får din kreativitet blomma ut.

Ljus / Teknik
Ljus och teknik är en viktig del av församlingslivet. Det är en kreativ utmaning och det finns flera spännande uppgifter.

Hemsidan
Du tittar på den nu, vår plats på internet. Hur vill du utveckla denna kontaktyta?  

Sociala medier
Vi behöver möta människor via i olika digitala mötesplatser. Har du lite koll på dessa så är det uppgiften för dig.

Kontakt via telefon
Tycker du om att ringa och prata med människor. Att veta att man är ihågkommen är otroligt viktigt. Vi vill därför stärka vårt kontakthållande arbete.

Handla mat / Apoteksärenden
Gillar du att hjälpa till praktiskt? Just nu är det många 70+ eller sådana som är i en riskgrupp för Covid-19 som behöver hjälp med att handla. Här kan du hjälpa till.

Bönejour
Är du en bedjare? Som församling bär vi varandra i bön. Vi vill starta en böenjour som håller öppet ett par timmar i veckan. Hit går det även anonymt SMS:a sina bönemännen som vi sedan ber för.   

Själavårdssamtal
Behovet av själavårdande samtal ökar i vårt samhälle. Som församling ingår vi i ett nätverk av flera församlingar som håller på att bygga upp ett gemensamt själavårdsarbete/själavårdsteam.

Jag vill vara med!

Du kan välja flera områden.
Skriv gärna ner vad du kan och vilka förväntningar du har eller om du har några frågor.

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ