Församlingsmöte

Välkommen på församlingsmöte, vi har gjort det möjligt för 40 personer att vara på plats genom att boka sig nedan, övriga kommer att kunna vara med online via länk som mailas ut!

Dagordning församlingsmöte onsdagen den 17 juni 2020

 1. Inledning
 2. Församlingsmötet öppnas
 3. Val av en justerare av mötesprotokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Föregående mötesprotokoll 2020-04-26
 6. Ekonomi – information
 7. Information från styrelsen
  – Personalfrågan
  – Café Godheten i Rekommenderas regi
  – Planering sommar
  – 80-årsfirande
 8. Information från äldste
 9. Övriga frågor
 10. Avslutning

Datum

17 jun 2020
Expired!

Tid

19:00 - 21:00

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ