Församlingsupptakt

Församlingsupptakt

Lördagen den 29 augusti är det dags för årets höstupptakt.

 
Programmet kommer att innehålla tre huvudpunkter

  • Hemgrupper
  • Utvärdering av första året i nya kyrkan
  • Personalutredningen

Vi kommer att dela upp huset i två zoner för att säkerställa att vi inte överstiger 50 gränser när det gäller antalet personer som kan närvara. Det kommer även erbjudas möjlighet att delta via länk. För barn o tonåringar kommer det att anordnas speciella aktiviteter. 

PASS 1 – Hemgrupper         
09:30 Mingel/Kaffe
10:15   30 min undervisning – Hemgrupper
            30 min samtal
11:15   15 min frukt
11:30   Återkoppling
11:55   Summering

12:00   Lunch äts i kyrkan  

PASS 2 – Utvärdering
13:30   
Första året i nya kyrkan. Utvärdering av lokaler o verksamhet    
13:45   Samtal om Utvärdering år 1
14.15   Återkoppling

14.30   Fika                                   

Pass 3 – Personalbehov. Nu och framåt
15:00  Personalutredningen vad kom den fram till?
            Inlämnade kommentarer på den?               
15.15   Samtal 
15.45   Återkoppling
16:00   Pass 4 – Bön och lovsång               
16:30   Slut

Välkommen med! 

 

Datum

29 aug 2020
Expired!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ