Sommar

Gudstjänst på Norrmjöle

Välkommen att närvara vid gudstjänst kl. 11:00. Det är reserverat 35 platser så anmäl Ditt intresse nedan!

Medtag eget fika!

 

Datum

21 jun 2020
Expired!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ