Kvinnofrukost 21/11

Välkommen att anmäla Dig till kvinnofrukost!

Boka evenemang

Kvinnofrukost
Tillgängliga Biljetter: 42
Biljetterna är slut!

Datum

21 nov 2020

Tid

09:00 - 11:15
Boka

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ