Kvinnofrukost 24/10

Välkommen att anmäla Dig till kvinnofrukost!

Sold out!

Datum

24 okt 2020
Expired!

Tid

09:00 - 11:15

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ