Kvinnofrukost 21 mars

Alla dessa känslor

Om känslornas betydelse i våra liv och hur vi påverkar och kan hantera egna och andras känslor.

Föreläsare: Karin Bryskhe, kurator inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå.

Vi börjar klockan 9.00 med en härlig frukostbuffé och lyssnar därefter till dagens föredrag.  Det blir tillfälle att ställa frågor och vi pratar vidare med varandra över en kopp kaffe eller te. Träffen avslutas med en kort andakt och vi är färdiga att bryta upp 11.15.

Lokal: Vi håller till en trappa upp i Glädjen

Pris: 80 kr

Välkomna!

Anmälan kvinnofrukost


Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ