Här kan du lyssna till alla önskesånger!

1. Sommarpsalm – En vänlig grönskas rika dräkt

2. Var jag går i skogar berg och dalar

3. Någonstans bland alla skuggorna

4. Medley

  • Pärleporten
  • Säg känner du det underbara namnet
  • Ovan där
  • Han är min sång och min glädje

5. Genom allt

6. Det enda som bär

7. Jag har hört om en stad ovan molnen

8. Närmare Gud till dig

9. Blott en dag

10. Bönernas bro

11. Underbar frid

12. Tänk att jag tillhör Jesus

13. Bliv kvar hos mig

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ