Framflyttas pga Corona – nytt datum inte bestämt!

När livet inte går som man tänkt sig

– En Samtalsgudstjänst kring kronisk sjukdom och tro.
  • Samantha Davage är lovsångsledare och ALT student där hon läser till pastor. Samtidigt lever hon med två autoimmuna sjukdomar som påverkar hennes dagliga liv.
  • Sara Tjernström är pastor med ungdomsinriktning i Korskyrkan Umeå och lever med kronisk värk och utmattning.
Tillsammans vill dom ta med dig i ett samtal där de tar upp frågor som kommit upp i deras liv när kroppen slutat samarbeta. Hur påverkas den personliga relationen till Gud? Vad betyder helande när man inte blir helad? Hur kan man bemöta någon vars liv inte gått som man tänkt sig?
 
 
För att kunna följa folkhälsomyndighetens bestämmelser ber vi dig boka en plats!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ