Sommarens Gudstjänster

Söndag 14 juni – 11:00 & 13:00 Gudstjänst på kyrkan med nattvard
– Vi inbjuder in 25 personer att vara med på plats vid varje gudstjänst!
– Gudstjänsten 11:00 sänds online!


Söndag 21 juni – 11:00 – Gudstjänst på Norrmjölegården
– Vi inbjuder in 35 personer att vara med på plats.
– Gudstjänsterna sänds inte online!


Söndag 28 juni – 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Hedlundakyrkan
– Gudstjänsten sänds online!


Söndag 5 juli – Kvällsgudstjänst Pingst Umeå
– Gudstjänsten sänds online!


Söndag 12 juli – 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Betelkyrkan.
– Gudstjänsten sänds online!


Söndag 19 juli – 17:00 Ekumenisk gudstjänst på Café Station.
– Gudstjänsten sänds online!


Söndag 26 juli – 11:00 Ekumenisk gudstjänst på Gammlia
– Gudstjänsten sänds inte online!


Söndag 2 augusti – 11:00 Ekumenisk gudstjänst på Korskyrkan
– Gudstjänsten 11:00 sänds online!


Söndag 9 augusti – 11:00  Gudstjänst på Korskyrkan
– Vi inbjuder in 25 personer att vara med på plats vid varje gudstjänst.
– Gudstjänsten sänds online!

Om vi ser att platserna tar slut kan vi ordna ytterligare en gudstjänst så fler får vara med!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ