Framåt

Framåt

Upptaktsdagar i Norrmjöle.

Vi kommer att mötas med start på lördagen den 28 aug. kl. 09:30 på Norrmjölegården och hålla på fram till och med kvällen. 

På söndagen möts vi i Korskyrkan, Sveagatan 10, till Gudstjänst. 

Dagens rubriker kommer att bli:

  • Ta vara på din gåva/lyft blicken och se (1 Tim 4:14 och Joh 4:35
  • Covid året och sedan…
  • Familjeförsamling/flergenerationsförsamling
  • Från idé till verklighet
  • Bönepromenad/Wake and talk
  • Hannaskolan – vår roll som huvudman 

Kostnad: 150 kr för vuxen och 50 kr för barn (barn är man upp till och med 15 år).

Sista anmälningsdag 25 augusti

Välkommen

Anmälan: 

Anmälan är nu stängd!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ