Utbildning

Gott fikabröd i mysig omgivning

Tonårsbibelskolan Norrmjöle

Tonårsbibelskolan i Norrmjöle är för ungdomar som längtar efter att lära känna Gud ännu bättre och vill avsätta två veckor under sommaren till just detta och dessutom lära känna vänner för livet!

Under två veckor i juli får en grupp ungdomar möjlighet att fördjupa dig i (eller kanske upptäcka för första gången?!) vem Gud är och vem man själv är.

Tonårsbibelskolan Norrmjöle anordnas tillsammans med ett antal olika kyrkor i regionen. Tonårsbibelskolan Norrmjöle räknas som en kortkurs under Mellansels Folkhögskola.

www.tonarsbibelskolan.se/norrmjole


Bibelskola Norr

En Bibelskola som ger möjligheten att bygga en stabil grund för din tro och din framtid. Bibelskola NORR  kompletterar undervisning med praktisk inlärning för att ge eleven största möjliga utvecklingspotential. Under studietiden kommer eleven få nyttja det den lär sig under lektionerna på praktik i en lokal församling, detta med handledning av en mentor som hjälper eleven framåt i sin utveckling. Bibelskola NORR har  lärare som är verksamma i olika kyrkor runt omkring Umeå och Boden  och skolans ambition är att deras engagemang kommer att inspirera dig i din utveckling.

Bibelskola Norr står vi i Korskyrkan Umeå bakom tillsammans med Pingst Umeå, Church of Hope, Umeå Vineyard, Christ Church, Björkastakyrkan Pingst Boden, Pingst Luleå och Pingst Klöverträsk.
I samarbete med Umeå Folkhögskola.

www.bibelskolanorr.se


Gott fikabröd i mysig omgivning

ALT

Akademi för Ledarskap och Teologi erbjuder utbildning från Pastor och Ledarprogrammet till fristående kurser  med studiecenter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Örebro och Umeå.

Akademi för Ledarskap och Teologi är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola.

Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska Frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).

www.altutbildning.se


Hannaskolan

En skola där vi möter barnen utifrån deras förutsättningar

Korskyrkan, Pingskyrkan, Church of Hope och Svedjeholmskyrkan i Örnsköldsvik driver gemensamt Hannaskolan. Huvudman är Umeå Kristna Skolförening. På skolan blir eleverna aldrig en i mängden, utan har alltid nära till kontakt med de som arbetar på skolan. All personals strävan är att möta varje elev utifrån deras individuella förutsättningar.

Skolan erbjuder en miljö, där eleverna kan utveckla en grundtrygghet och stabilitet som individer utifrån en kristen människosyn. Skolan är öppen för alla och bidrar till att eleven utvecklar sina kunskaper, ansvarstagande, initiativförmåga, kreativitet och medmänsklighet. Skolans övergripande mål är att eleverna skall känna sig nöjda med sin skoltid och stå rustade för att lyckas i framtiden, när de lämnat Hannaskolan.

Hannaskolans hemsida: http://hannaskolan.se

Hannaskolan på facebook: https://www.facebook.com/hannaskolan

KONTAKT
Rektor:
Jenny Granberg
Mail: rektor@hannaskolan.se
Telefon: 072-737 23 52
Adress: Aktrisgränd 31 903 64 Umeå

Gott fikabröd i mysig omgivning

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ