Dagordning församlingsmöte
söndagen den 27 september 2020

 1. Inledning
 2. Församlingsmötet öppnas
 3. Val av en justerare av mötesprotokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Föregående mötesprotokoll 2020-06-17
 6. Ekonomi – information
  • Information från styrelsen
  • Slutredovisning byggkostnader
  • Personalfrågor
  • Folkhälsomyndigheten/Corona – information
  • Hannaskolan – information
  • ALT – information
  • EFK – information
  • Anstaltsarbetet – information
 7. Information från äldste
  • Höstens verksamhet i kyrkan
  • Medlemsärenden
 8. Trivselrådet – information
 9. Missionsrådet – information
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ