• Vår tro

  VI TROR ATT GUD FÖRVANDLAR LIV!

  Därför vill vi:
  – Vara välkomnande
  Visa på Jesus
  – Vara till välsignelse


  Med utgångspunkt i vår vision vill vi skapa en ökad delaktighet, se och synliggöra människor, och inbjuda människor till tjänst. Detta kan ske genom ledarträning, så att vi får fram ledare till våra hemgrupper, och till barn- och ungdomsarbetet. Genom att aktivt söka Gud i bön och fasta, starta Alpha-, My Life-, eller föräldrakurser, och ha regelbunden bibelundervisning.

  Vi vill skapa utrymme för Jesusmöten, uppmuntra till Kristuslikhet, och bli berörda av Gud. Så vi blir en församling där människor kommer till tro (föds på nytt) och där Guds Andes kraft får verka och forma oss till större Kristuslikhet.

  Vi vill skapa möjligheter till att omsätta tron i praktisk handling, genom socialt arbete, exempelvis vid någon av våra anstalter, bland flyktingar/nysvenskar och socialt utsatta. Så att enskilda personer och familjer blir upprättade och får hjälp.

  Välkommen att dela vår gemenskap och bli berörd av Gud!

  Vi är en del av Evangeliska Frikyrkan och i EFKs Tro och självförståelse kan du läsa vad vi och EFK står för. 

 • Toppbild

  Historik

  Korskyrkan i Umeå bildades av en handfull troende människor nyåret 1940. De valde ganska snart att utveckla ett samarbete med dåvarande Örebromissionen,
  som idag är en del av samfundet Evangeliska frikyrkan.

  Vi vill vara en församling som är öppen och välkomnande.

  Nu är vi ca. 300 medlemmar med en en genomsnittsålder på c:a 45 år. Hjärtat i församlingen är söndagens GUDSTJÄNST. Här träffas vi både unga och gamla. Vi tillber och lovsjunger Jesus Kristus samt lyssnar på predikan. En gång i månaden har vi nattvardsfirande. I varje gudstjänst finns det möjlighet till samtal och förbön. Gudstjänsten är öppen för ALLA människor oavsett om man tror eller ej.

  Korskyrkan i Umeå vill vara en helande gemenskap för hela människan där vi får se människor komma till tro på Kristus och bli helhjärtade lärjungar som är överlåtna till Jesus Kristus, varandra och församlingen. För att denna vision ska kunna förverkligas så blir bland annat den lilla gemenskapen viktig.

  Om Korskyrkans kors

  Korskyrkan loggaVirket för korset som pryder kyrkosalen hämtades från djupet, havets vågor, vindar och djupets gåtor hade format detsamma.

  När vår medlem Ernst Thure Ström hämtat hem det från stranden våndades han inför uppgiften, men greps än mera inför Jesu försoningsgärning för oss. Stundvis fick han gå undan i stillhet och begrundan. Korset är placerat inom fem pilastrar. De berättar om världsdelar, som korset famnar.

  Bakom korset finns en relief, som ger konturerna av en Människoson, som lyft upp sin mantel – ett uttryck för tjänande. Korsets många nyanser av dova färger talar om sorgen, smärtan och det mångskiftande lidandet, som Jesus utstod. Korsets armar är olika i längd. Den högra sidan, den frikändes sida i domsakter, dominerar. Korsets armar är upplyftande, något böjda uppåt… ett leende, lycksaligt uttryck för befrielsens glädje och det tomma korset. ”Vår Herre är uppstånden!”

  Vi har sammanställt en utförlig historik som PDF för församlingen som du kan läsa

 • Stadgar och policy

  Här kommer vi att lägga ut våra stadgar och olika policy-dokument.

  Församlingens stadgar

  Församlingsordning

  Policy för uthyrning

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ