Inspelat och delat

 • Gudstjänster

   

  Senaste Gudstjänsten

   

  Predikan från föregående gudstjänster

 • Undervisning

   

 • Andakter

   

 • Söndagsklubben

   

Nästa Gudstjänst
söndag kl 11:00

Besök oss på online.korskyrkanumea.se

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ