Välkommen

Korskyrkan Umeå - Med Jesus i centrum

Gudstjänst Söndag kl 11.00

Gudstjänst i Korskyrkan

Vi startar varje söndag 10:00 med bön och forsätter med gemenskap i Café Godheten från kl 10:30. 

Gudstjänsten börjar kl. 11:00.

Varmt välkommen att vara med!


Julkonsert med Anna Stadling

American tunes for christmas & andra vintersånger
  • Plats: Korskyrkan, Sveagatan 10A
  • Lördag 14 december kl. 19:00

Teamträffar

Varje torsdag kl. 18:00 möts vi till teamträff för alla som är engagerad i Gudstjänsten kommande söndag.

Varmt välkommen!

Att dela gemenskapen i Gudstjänster och andra samlingar.
Vi vill att Du skall trivas med oss och Du är så välkommen in i vår församlingsgemenskap.

Gud välsigne Dig!


Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ