Skip to main content
Det finns hopp
  • Vilka är de goda nyheterna egentligen för människor som lever med psykisk ohälsa, och hur gestaltar vi dem?
  • Hur kan man tänka i en förbönssituation för människor som kämpar med sitt psykiska mående?
  • Vad kan en församlingsgemenskap bidra med? På vilket sätt kan vi som kyrka vara en resurs i samhället? Och hur orkar man stå bredvid någon som kämpar?

EFK anordnar ett dygn för att inspirera, utrusta och utmana dig och din församling att möta människor med psykisk ohälsa och att verka som en resurs i samhället. Vi kommer att lyssna på kunniga personer som delar sina erfarenheter om att sprida de goda nyheterna för människor som kämpar med psykisk ohälsa.

Välkommen du som tycker detta är viktiga frågor!

Pris:

  • Fredag 250 kr.
  • Lördag 500 kr.
  • Båda dagarna 600 kr

Korskyrkan logo