Församlingsdokument

Här samlas dokument som alla i församlingen ska kunna komma åt. 

Namn Beskrivning Filstorlek Ladda ner
Årsmöte
   2020
   2019
   2018
   Verksamhetsberättelser
   Verksamhetsplaner

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ