Sommar

Gudstjänst med nattvard

Välkommen att närvara vid gudstjänst kl. 11:00 eller 13:00. Det är reserverat 25 platser så anmäl Ditt intresse nedan!

Gudstjänsten kl. 11:00 spelas in och sänds online!

Builder only supported on "top" and "bottom"

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ