Samtal och förbön

Vi finns här för dig

Vi tro att Jesus är med i livets alla omständigheter och gör skillnad. Därför vill vi vara med, hjälpa och stötta dig, bland annat genom samtal och bön.

Samtal

Alla hamnar vi ibland i lägen då livet känns svårt och ofta behöver vi prata med någon som tar sig tid att lyssna på vad vi tänker och känner. Det kan handla om bekymmer, relationer, föräldraskap, sorg, hälsa, tro eller tvivel. Att spegla sina tankar med någon som lyssnar kan ge nya perspektiv för vägen framåt.

I Korskyrkan finns män och kvinnor med olika erfarenheter som är bereda att lyssna, reflektera och med respekt möta dig i samtal. Om du önska kan vi också be tillsammans i samband med samtalet.

Bra att veta

  • Ett samtal är cirka en timme långt och det går bra att boka flera samtal om du behöver. Samtalen är kostnadsfri.
  • Som själavårdare lyder vi under allmän moralisk tystnadsplikt. Vi för inga journaler.
  • Du behöver inte vara aktiv i en kyrka eller ha en kristen tro för att vända dig till oss.
  • I möjligaste mån samtalar män med män och kvinnor med kvinnor.

Kontaktpersoner:
– Karin Bryskhe, ansvarig för Korskyrkans själavårdsarbete, 070-170 16 59, samtal@korskyrkanumea.se
– Erik Bryskhe, pastor, 070-264 94 12, erik@korskyrkanumea.se

Bön och förbön

Vi tror att Gud hör bön när vi ber i Jesus namn. I bönen får vi lämna över allt som bekymrar och oroar oss, men vi får också tacka Gud för allt som är gott och bra. Bibeln uppmanar oss att be för varandra genom förbön och bära varandras bördor. Bön är ett samtal med Gud som kan uttryckas på många olika sätt och innehåller flera olika delar.

Tillbedjan.
Ära Gud för den han är. Himmelens o jordens skapare. Livgivare, försonare, kraften, evig, helig och rättfärdig. 
Bekännelse.
Bekänn din synd och be om förlåtelse.
Tacksägelse.
Tacka Gud för syndernas förlåtelse. Tacka för allt gott han gjort, gör och kommer att göra.
Önskningar. 
Sätt ord på dina behov. I Filipperbrevet 4:6 skriver Paulus så här:
”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar” 

Personlig förbön innebär att någon annan ber för dig och din situation. Du kan få dela det du kämpar med och som du vill att andra ber för eller det du gläds över och som andra kan vara med och tacka för i bön.

Förbön kan också gå till så att du träffar en förebedjare i gudstjänsten eller i ett enskilt bönerum. Där delar du dina böneämnen med förebedjaren som ber för dig. Ibland innefattar också förbönen så kallad handpåläggning. I Bibeln beskrivs handpåläggningen som ett uttryck för att förmedla kraft från Gud. Allt görs på ett sätt så att du kan känna dig trygg.

Kontakta oss

Beskriv ditt böneämne eller behov, du behöver inte lämna ut några detaljer om du inte vill. Gud vet och Gud hör bön ändå.
Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad av församlingen på något sätt. Det kan vara till samtal, själavård, förbön eller något annat behov. Det är helt frivilligt.

Frälsningsbön

Du som vill ta emot Jesus och tillhöra honom kan be den här bönen:

Himmelske Far, jag är ledsen för allt som jag har syndat. (Här kan du stanna upp och be om förlåtelse för något som du har på ditt samvete). Gud, förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som är ont och fel. Tack för att du sände din son, Jesus, för att dö på korset för mig så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda honom som min Herre. Tack för att du ger mig förlåtelse och din Helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din Helige Ande, och stanna kvar hos mig. I Jesu Kristi namn. Amen.

Om du bett den bönen är du välkommen att kontakta oss för att även få dela gemenskapen i församlingen.


Gud välsigne dig!

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ