Föräldrakurs i Korskyrkan

Dags för ett nytt tillfälle för Föräldrakursen ABC
Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Men det finns hjälp att få.
Nu finns det möjlighet för dig som är förälder att vara med i Föräldrakursen ABC (Alla Barn i Centrum). Kursen är för dig med barn i ålder 4-12 år och består av fyra tillfällen och leds av Seth Åberg och Karin Bryskhe. Den här omgången planerar vi att vara helt digital till men kan ändra efter möjligheter.
Datumen är:
  • Mån 12 April kl 18.30-21.00
  • Mån 26 April kl 18.30-21.00
  • Mån 10 Maj kl 18.30-21.00
  • Mån 31 Maj kl 18.30-21.00

Du anmäler dig genom att maila till: samtal@korskyrkanumea.se

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ