Skip to main content

MISSION

Ensamt träd på savannen

Vi tror att Gud förvandlar liv. Därför är det naturligt för oss att sprida evangeliet här i Umeå men också i andra länder. Korskyrkan bedriver mission utifrån den internationella missionsrörelsens programförklaring (Lausanne-deklarationen)

”Hela evangeliet till hela människan i hela världen”

Vår mission bedrivs i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Besök EFK för att läsa mer ingående om de missionssatsningar som bedrivs. Korskyrkan stöder arbete i bland annat: Frankrike, Grekland, RCA, Bangladesh och Centralasien.