Om Norrmjölegården

Norrmjöle har varit i församlingens ägo sedan 1968. Många i församlingen har offrat mycken tid och pengar på att iordningställa de olika byggnaderna. Norrmjöle är församlingens ”sommarstuga”, med allt det som en sommarstuga betyder: Man lämnar det vardagliga, alla omsorger man har därhemma, för att vara tillsammans med varandra. Man lever under lite primitivare förhållanden, sitter runt elden på kvällarna, är ute i naturen och gör saker tillsammans.

Här har vi familjeläger, gemenskapsdagar, barnläger, ungdomsläger, midsommarkonferenser, barnläger, övernattningar, kvinnohelger, retriter och mycket annat. På Norrmjöle lär man känna många av församlingens medlemmar, kommer varandra nära och delar det innersta livet. Utan den gemenskapen skulle församlingslivet inte ha den prägel av närhet som det har.

Kom hit du också!

Vy över
gården!

Här ser man hur husen på vår gård är placerade och de antal bäddar som finns i respektive byggnad!

Planskiss

Bilder & Bokning

 • Stora delar av storgården renoverades för några år sedan. Här finns matsal, storkök,  samlingsrum, tvättstuga, toaletter och duschar.

  Storgården

  Här kan ni se en skiss över flygeldelen:

  Skiss

 • Kyrklogen byggdes upp i slutet av 80-talet. Här finns sittplatser för ca. 250 personer.

  Här kan ni även se bild från insidan:

  Kyrklogen inne

  Skiss:

  Kyrklogen skiss

 • På Västergården finns 18 bäddplatser.

  Skiss:

  Västergården skiss

 • Nyligen renoverade Norrgården med sovplatser för för 35 personer.

  Här är en bild från scoutläger utanför Norrgården från mitten av 70-talet:

  Skiss:

  Norrgården skiss

 • På gården finns stora gräsytor samt parkeringsytor här finns det finns lekpark, kiosk, beachvolleyplan, stort schackbräde, fotbollsplan och en alldeles ny sittplats kring eldstad. 

  Eldstad

  Beachvolley

  Kiosk

  Schack

  Fotboll

 • Hebret är en sovstuga med loft som rymmer 5 bäddar.

  Skiss: 

  Hebret

 • Det finns totalt 4 stugor, två är sovstugor och en tredje är på gång att fixas till. Den fjärde används som förråd.

  Skiss:

 • Välkommen att hyra Norrmjölegården

  • Vi hyr ut åt föreningar och företag.
  • Uthyrningsperioden är mellan 1 juni fram till och med andra helgen i september.
  • Observera att gården inte är vinterisolerad vilket kan medföra att det kan vara kallt i början och slutet på säsongen.

  Uthyrningspriser:

  Övernattning:

  • För sällskap upp till 20 personer: Hela gården 3.000 kr/påbörjat dygn +35 kr bädd/natt.
  • För sällskap över 20 personer: Hela gården 3.300 kr/påbörjat dygn +35 kr bädd/natt.

  Dagtid utan övernattning:

  • För sällskap upp till 20 personer: Dagshyra 2.000 kr.
  • För sällskap 21-35 personer: Dagshyra 2.300 kr.
  • För sällskap över 35 personer: Dagshyra 2.600 kr.

  Uthyrningsregler

  • Gården skall lämnas i det skick den var då ni anlände.
  • All förtäring av alkoholhaltiga drycker inom- och utomhus på gården är förbjudet.
  • Rökning får endast ske utomhus.
  • Sopor läggs i de gröna soptunnorna, vi sorterar så varje hyresgäst ansvarar för att sorterade soporna och transporterar bort dessa (finns en sorteringsstation vid utfarten till Norrmjölevägen).
  • Skadegörelse som ej betecknas som normalt slitage debiteras.
  • Inga offentliga samlingar får arrangeras på gården utan Korskyrkans tillstånd.
  • Verksamhet som arrangeras på gården skall inte strida med Korskyrkans värderingar.
  • Städning besiktas av uthyraren efter hyrestiden, vid dålig städning debiteras städavgift på 2000:-
  • Uthyrningsdygnet påbörjas och avslutas kl. 15.00.

Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ