Välkommen till Norrmjölegården
vårt sommarparadis!

Om Norrmjölegården

Norrmjöle har varit i församlingens ägo sedan 1968. Många i församlingen har offrat mycken tid och pengar på att iordningställa de olika byggnaderna. Norrmjöle är församlingens "sommarstuga", med allt det som en sommarstuga betyder: Man lämnar det vardagliga, alla omsorger man har därhemma, för att vara tillsammans med varandra. Man lever under lite primitivare förhållanden, sitter runt elden på kvällarna, är ute i naturen och gör saker tillsammans.

Här har vi familjeläger, gemenskapsdagar, barnläger, ungdomsläger, midsommarkonferenser, barnläger, övernattningar, kvinnohelger, retriter och mycket annat. På Norrmjöle lär man känna många av församlingens medlemmar, kommer varandra nära och delar det innersta livet. Utan den gemenskapen skulle församlingslivet inte ha den prägel av närhet som det har.

Kom hit du också!

Vy över Norrmjölegården

Här ser man hur husen på vår gård är placerade och de antal bäddar som finns i respektive byggnad!

Bilder på gården

 • Stora delar av storgården renoverades för några år sedan. Här finns matsal, storkök,  samlingsrum, tvättstuga, toaletter och duschar.

  Storgården

  Här kan ni se en skiss över flygeldelen:

  Skiss

 • Kyrklogen byggdes upp i slutet av 80-talet. Här finns sittplatser för ca. 250 personer.

  Här kan ni även se bild från insidan:

  Kyrklogen inne

  Skiss:

  Kyrklogen skiss

 • Nyligen renoverade Norrgården med sovplatser för för 35 personer.

  Här är en bild från scoutläger utanför Norrgården från mitten av 70-talet:

  Skiss:

  Norrgården skiss

 • Hebret är en sovstuga med loft som rymmer 5 bäddar.

  Skiss: 

  Hebret

 • På gården finns stora gräsytor samt parkeringsytor här finns det finns lekpark, kiosk, beachvolleyplan, stort schackbräde, fotbollsplan och en alldeles ny sittplats kring eldstad. 

  Eldstad

  Beachvolley

  Kiosk

  Schack

  Fotboll

 • På Västergården finns 18 bäddplatser.

  Skiss:

  Västergården skiss

 • Det finns totalt 4 stugor, två är sovstugor och en tredje är på gång att fixas till. Den fjärde används som förråd.

  Skiss:Besöksadress

Korskyrkan
Sveagatan 10A
903 27  UMEÅ

Sommargård

Norrmjölegården
Havsvägen 2
905 82  UMEÅ